[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-11-12Dostawa czasopism polskich zamawianych przez Bibliotekę Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części.AZP/PN/51/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-11-12 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-11-12 - opis przedmiotu zamówienia cz. 1 pobierz plik
 • 2015-11-12 - opis przedmiotu zamówienia cz. 2 pobierz plik
 • 2015-11-12 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-11-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik