[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-11-04Wykonanie laboratoryjnych usług badawczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części.AZP/PN/49/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-11-04 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-11-04 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-11-09 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-11-16 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie części 5 i 6. pobierz plik
 • 2015-11-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cżęści 1, 2, 3 i 4 pobierz plik