[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2015-10-31Dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych UniwersytetuPrzyrodniczego w Lublinie z podziałem na 27 części.AZP/PN/p-207/8/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-10-31 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-02-26 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-10-31 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-11-16 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapyatnia pobierz plik
 • 2015-11-26 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania 2. pobierz plik
 • 2015-12-21 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 2, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25 pobierz plik
 • 2015-12-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 3 i 4 pobierz plik
 • 2016-01-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik