[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-10-26Przeprowadzenie szkolenia pn. „Zabiegi laparoskopowe u zwierząt towarzyszących” w ramach projektu pt. Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriamiAZP/PN/48/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-10-26 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-11-02 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2015-11-13 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-10-26 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-11-02 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (w tym przedłużenie terminu składania ofert) pobierz plik
 • 2015-11-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze oferty pobierz plik