[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-10-22Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 49 części.AZP/PN/47/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-10-22 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-12-30 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-10-22 - opis przedmiotu zamówienia zał. 1-49 pobierz plik
 • 2015-10-22 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-11-02 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-11-03 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zawiadomienie o zmianie treści siwz - dotyczy załącznika nr 31 do siwz pobierz plik
 • 2015-11-03 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Załącznik nr 1 do zmiany siwz - poprawiony załącznik nr 31 pobierz plik
 • 2015-11-19 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 1 pobierz plik
 • 2015-11-19 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 4 pobierz plik
 • 2015-11-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2015-11-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4, 11, 20, 21, 28, 32, 39 pobierz plik