[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-10-16Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, systemu do przechowywania bakterii i grzybów, aparatury do oczyszczania wody dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 17 części.AZP/PN/46/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-10-16 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-12-14 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-10-16 - opis przedmiotu zamówienia zał. 1-17 pobierz plik
 • 2015-10-16 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-10-23 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-11-06 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 13, 14, 15 pobierz plik
 • 2015-11-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze oferty pobierz plik