[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-09-28Dostawa czasopism polskich i zagranicznych zamawianych przez Bibliotekę Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części.AZP/PN/43/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-09-28 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-11-30 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-09-28 - opis przedmiotu zamówienia cz. 1 pobierz plik
 • 2015-09-28 - opis przedmiotu zamówienia cz. 2 pobierz plik
 • 2015-09-28 - opis przedmiotu zamówienia cz. 3 pobierz plik
 • 2015-09-28 - opis przedmiotu zamówienia cz. 4 pobierz plik
 • 2015-09-28 - opis przedmiotu zamówienia cz. 5 pobierz plik
 • 2015-09-28 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-10-06 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-10-21 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3, 5 pobierz plik
 • 2015-10-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik