[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-09-24Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.AZP/PN/45/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-09-24 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-10-30 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-09-24 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-09-24 - Załączniki nr 1-4 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-10-05 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania w części 1, 2, 3 pobierz plik
 • 2015-10-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 pobierz plik