[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-09-23Wykonanie usługi hotelowej z wyżywieniem i przewozem osób dla studentów beneficjentów kierunku zamawianego „Inżynier Środowiska – zawód z przyszłością” i ich opiekunów na terenie miasta Poznań na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PN/44/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-09-23 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-09-23 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-10-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik