[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2015-09-23Dostawa wraz z montażem mikroskopów dydaktycznych 18 szt. dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie. AZP/PN/p-207/7/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-09-23 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-12-03 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-09-23 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-10-15 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-11-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik