[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-09-17Wykonanie usługi wynajmu autokarów oraz samochodów osobowych z przestrzenią ładunkową do przewozu studentów, sportowców, członków Zespołu Pieśni i Tańca oraz pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 częściAZP/PN/42/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-09-17 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-09-17 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-10-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. pobierz plik