[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-09-11Dostawa materiałów tapicerskich, firan dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części.AZP/PN/41/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-09-11 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-09-11 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-09-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 pobierz plik
 • 2015-10-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 pobierz plik