[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2015-08-28Dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 36 części.AZP/PN/p-207/4/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-08-28 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-12-17 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-08-28 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-08-28 - Załączniki nr 1-36 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-09-25 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz pobierz plik
 • 2015-10-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części 2, 33. pobierz plik
 • 2015-10-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części 5, 7, 12, 17, 20, 21, 31, 32. pobierz plik
 • 2015-10-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik