[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-08-21Dostawa oprogramowania i sprzętu techniki komputerowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 7 części.AZP/PN/40/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-08-21 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-09-01 - zmiana ogłoszenia - przedłuż. term. skł. ofert pobierz plik
 • 2015-09-30 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-08-21 - specyfikacja istotunych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2015-08-21 - zał. do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-09-01 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-09-01 Zmiana terminu otwarcia ofert - zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pobierz plik
 • 2015-09-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik