[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-08-19Wykonanie usług szkoleniowych, hotelarskich i cateringowych w ramach projektu Kierunek zamawiany „Inżynier środowiska – zawód z przyszłością” na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 częściAZP/PN/39/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-08-19 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-08-19 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-08-21 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-09-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 pobierz plik
 • 2015-09-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 pobierz plik
 • 2015-09-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie art. 94 ust. 3 Pzp pobierz plik
 • 2015-09-18 Zawiadomienie - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2 pobierz plik