[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-08-05Usługa przygotowania i wygłoszenia wykładów, wynajmu miejsc noclegowych ze śniadaniami oraz przygotowania cateringu dla uczestników konferencji naukowej inaugurującej rozpoczęcie działalności Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie, odbywającej się w dniu 04 września 2015 r., z podziałem na 4 częściAZP/PN/37/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-08-05 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-08-06 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2015-09-16 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-08-05 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-08-06 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zawiadomienie o zmianie treści siwz pobierz plik
 • 2015-08-06 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Załącznik nr 1 do zawiadomienia o zmianie treści siwz – poprawiony załącznik nr 9 do siwz „Oferta Wykonawcy. pobierz plik
 • 2015-08-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik