[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-07-22Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 częściAZP/PN/38/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-07-22 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-07-22 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-07-22 - Załacznik nr 1 do siwz - część I pobierz plik
 • 2015-07-22 - Załacznik nr 2 do siwz - część II pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-07-28 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz pobierz plik
 • 2015-08-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2015-08-31 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części 1 - odstąpienie od umowy. pobierz plik