[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-07-16Dostawa środków czystości i polerujących, artykułów gospodarstwa domowego, papieru toaletowego, ręczników higienicznych i papierowych, pościeli, kołder, poduszek i kocy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.AZP/PN/35/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-07-16 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-07-16 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-07-16 - Załączniki 1-4 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-07-21 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-08-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik