[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-07-10Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 52 części.AZP/PN/32/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-07-10 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-09-14 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-07-10 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-07-10 - Załączniki nr 1-52 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-07-17 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-07-20 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - zawiadomienie o zmianie w załączniku nr 18 do siwz pobierz plik
 • 2015-08-11 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania w części 12 pobierz plik
 • 2015-08-11 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania w części 14; 16; 17; 20; 27; 28; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 42; 43; 45; 46; 48 pobierz plik
 • 2015-08-11 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania w części 26 pobierz plik
 • 2015-08-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik