[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-07-10Przeprowadzenie kontroli dokumentacji po przetargowej oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Postępowania w nagłych przypadkach” w ramach projektu pt. Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami, z podziałem na 2 części.AZP/PN/34/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-07-10 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-07-15 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2015-07-30 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-07-10 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-07-15 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści siwz i zmieną terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2015-07-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1 pobierz plik
 • 2015-07-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 2 pobierz plik