[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-07-03Dostawa karmy i paszy dla zwierząt, produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części.AZP/PN/31/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-07-03 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-08-17 - ogłoszenie o udzielenie zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-07-03 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-07-03 - Załączniki nr 1-5 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-07-13 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-07-28 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 5 pobierz plik
 • 2015-07-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik