[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2015-07-01Dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 13 części.AZP/PN/p-207/3/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-07-01 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-09-23 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-07-01 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-07-01 - zał. nr 1-13 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-07-21 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-08-24 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 9 pobierz plik
 • 2015-08-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze ofert cz. 1-6, 8, 10-13 pobierz plik
 • 2015-09-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 7 pobierz plik