[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-06-19Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego oraz plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 17 części AZP/PN/29/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-06-19 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-06-19 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-06-19 - Załączniki 1-17 do siwz - opis przedmiotu zamówienia do części nr 1-17 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-06-25 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-07-01 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik
 • 2015-07-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik