[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA
  zamówienie z wolnej ręki

  2015-06-10Wykonanie i dostarczenie do siedziby UP w Lublinie teczek wiązanych A4.AZP/ZzWR/1/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-06-10 - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pobierz plik
 • 2015-07-15 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik