[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-05-21Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części.AZP/PN/26/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-05-21 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-07-14 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • 2015-07-14 - zmiana ogłosz. o udzielen. zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-05-21 - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • 2015-05-21 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-05-26 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-05-28 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania 2. pobierz plik
 • 2015-06-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 2, 3 pobierz plik
 • 2015-06-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik