[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-05-19Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, materiałów filtracyjnych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych, specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 90 części.AZP/PN/25/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-05-19 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-08-12 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-05-19 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-05-19 - Załączniki nr 1-90 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-05-27 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-05-28 Sprostowanie - Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania z dnia 27.05.2015 r. pobierz plik
 • 2015-06-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 90 pobierz plik
 • 2015-06-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 1 pobierz plik
 • 2015-06-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 4 pobierz plik
 • 2015-06-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1-89 pobierz plik