[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-05-08Dostawa akcesoriów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotu powietrza, materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 częściAZP/PN/23/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-05-08 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-05-14 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2015-06-26 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-05-08 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2015-05-08 - zał. nr 1 do siwz pobierz plik
 • 2015-05-08 - zał. nr 2 do SIWZ pobierz plik
 • 2015-05-08 - zał. nr 3 do SIWZ pobierz plik
 • 2015-05-08 - zał. nr 4 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-05-13 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-05-14 Zmiana terminu otwarcia ofert - Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2015-05-15 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2015-06-09 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o uniewaznieniu cz. 4 pobierz plik
 • 2015-06-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze ofert cz. 1, 2, 3 pobierz plik