[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-05-06Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, plastików laboratoryjnych, systemu do przechowywania bakterii i grzybów, aparatury do oczyszczania wody oraz materiałów medycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 26 części.AZP/PN/21/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-05-06 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-05-12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-05-06 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-05-06 - Załączniki 1-26 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-05-12 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści siwz oraz przesunięciem terminu składania ofert pobierz plik
 • 2015-06-03 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części 2, 3, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 22 pobierz plik
 • 2015-06-03 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik