[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-04-21Wykonanie usług naprawy i konserwacji mebli oraz wykonywanie nietypowych zabudów meblowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.AZP/PN/18/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-04-21 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-06-02 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-04-21 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-05-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik