[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-04-21Wykonanie laboratoryjnych usług badawczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 7 części.AZP/PN/19/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-04-21 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-04-27 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-04-21 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-04-21 - Załączniki 1-7 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-04-24 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz pobierz plik
 • 2015-04-27 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz II pobierz plik
 • 2015-05-07 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części 2 pobierz plik
 • 2015-05-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik