[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-04-14Wykonanie usługi wygłoszenia wykładów na temat: „Możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce” w ramach projektu Kierunek zamawiany „Inżynier środowiska – zawód z przyszłością”.AZP/PN/17/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-04-14 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-05-14 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-04-14 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-05-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik