[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-04-02Wykonanie i dostarczenie do siedziby Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie druków objętych katalogiem MNiSW i uchwał Senatu UP w Lublinie na lata 2015-2017AZP/PN/14/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-04-02 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-05-05 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-04-02 - opis dyplomu, teczki pobierz plik
 • 2015-04-02 - opis przedmiotu zamówienia (rar.) pobierz plik
 • 2015-04-02 - opis przedmiotu zamówienia (zip.) pobierz plik
 • 2015-04-02 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2015-04-02 - załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-04-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik