[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-04-01Wykonanie usług cateringowych, hotelarskich w zakresie spotkań i konferencji w ramach projektu „PWP Polak Węgier dwa bratanki - adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie”.AZP/PN/16/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-04-01 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-04-01 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-04-07 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-04-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik