[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2015-03-28Dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 20 części.AZP/PN/p-207/2/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-03-28 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-08-14 - ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-03-28 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-03-28 - Załączniki nr 1-20 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-04-28 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz pobierz plik
 • 2015-05-05 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz II pobierz plik
 • 2015-06-11 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w częci 3, 13, 20. pobierz plik
 • 2015-06-11 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części 15. pobierz plik
 • 2015-06-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik