[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-03-13Wykonanie usług cateringowych, hotelarskich na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na dwie częściAZP/PN/11/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-03-13 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-04-13 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-03-13 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-03-18 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-03-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 pobierz plik
 • 2015-03-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 pobierz plik