[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2015-03-07Dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 11 części.AZP/PN/p-207/1/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-03-07 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-06-05 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-03-07 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2015-03-07 - zał. nr 1-11 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-04-02 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-05-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik