[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-02-27Dostawa materiałów promocyjnych, książek dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 częściAZP/PN/8/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-02-27 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-04-08 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-02-27 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-02-27 - Załącznik nr 1 do siwz - część 1 pobierz plik
 • 2015-02-27 - Załącznik nr 2 do SIWZ - część 2 pobierz plik
 • 2015-02-27 - Załącznik nr 3 do SIWZ - część 3 pobierz plik
 • 2015-02-27 - Załącznik nr 4 do SIWZ - część 4 pobierz plik
 • 2015-02-27 - Załącznik nr 5 do SIWZ (dotyczy części 1 i 2) pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-03-05 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-03-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik