[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-02-25Wykonanie laboratoryjnych usług badawczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 częściAZP/PN/7/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-02-25 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-02-25 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-02-25 - Załączniki 1-4 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-03-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części 4 pobierz plik
 • 2015-03-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik