[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-02-13Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, szkła i plastików laboratoryjnych oraz systemu do przechowywania bakterii i grzybów, aparatury do oczyszczania wody dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 26 części.AZP/PN/6/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-02-13 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-02-13 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-02-13 - Załączniki 1-26 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-02-18 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz pobierz plik
 • 2015-02-18 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz II pobierz plik
 • 2015-03-11 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części: 8, 15, 16 i 25 pobierz plik
 • 2015-03-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik