[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-02-06Dostawa odczynników chemicznych, materiałów filtracyjnych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 87 częściAZP/PN/3/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-02-06 - ogloszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-02-18 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2015-04-15 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-02-06 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-02-06 - Załączniki nr 1-87 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-02-17 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-02-17 Odpowiedzi na zapytania - załącznik do zapytania nr 28 pobierz plik
 • 2015-02-17 Odpowiedzi na zapytania - załącznik do zapytania nr 4 pobierz plik
 • 2015-02-18 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2015-02-18 Zmiana terminu otwarcia ofert - Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2015-03-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 1 pobierz plik
 • 2015-03-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 4 pobierz plik
 • 2015-03-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2015-03-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 i 62 pobierz plik
 • 2015-03-16 Sprostowanie do zawiadomienia - Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.03.2015 r. pobierz plik