[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-02-02Dostawa materiałów biurowych, poligraficznych, druków, maszyn biurowych, taśm do drukarek, materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 7 częściAZP/PN/4/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-02-02 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-02-09 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-02-02 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-02-02 - Załącznik nr 1 do siwz - materiały biurowe pobierz plik
 • 2015-02-02 - Załącznik nr 2 do siwz - materiały poligraficzne pobierz plik
 • 2015-02-02 - Załącznik nr 3 do SIWZ - druki pobierz plik
 • 2015-02-02 - Załącznik nr 4 do SIWZ - maszyny biurowe pobierz plik
 • 2015-02-02 - Załącznik nr 5 do siwz - taśmy do drukarek pobierz plik
 • 2015-02-02 - Załącznik nr 6 do siwz - materiały promocyjne Dział Organizacji Studiów pobierz plik
 • 2015-02-02 - Załącznik nr 7 do siwz - materiały promocyjne Centrum Folkloru i Kultury Wsi pobierz plik
 • 2015-02-02 - Załącznik nr 7.1 do siwz - logotyp 1 do części 7 pobierz plik
 • 2015-02-02 - Załącznik nr 7.2 do siwz - logotyp 2 do części 7 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-02-06 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-02-09 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zawiadomienie o zmianie treści siwz i przedłużeniu terminu składania ofert pobierz plik
 • 2015-02-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 6 pobierz plik
 • 2015-02-17 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 7 pobierz plik
 • 2015-02-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2, 3, 4, 5 pobierz plik