[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-01-14Wybór wykładowców do przeprowadzenia szkolenia w języku angielskim w zakresie „Wychowanie przez turystykę i promocja zdrowego stylu życia młodych ludzi” dla nauczycieli i osób pracujących lub chcących pracować z dziećmi i młodzieżą, w ramach projektu „PWP Polak Węgier dwa bratanki – adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie” realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, z podziałem na 3 części.AZP/PN/2/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-01-14 - ogloszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-02-13 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-01-14 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-01-28 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 pobierz plik
 • 2015-01-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik