[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-01-07Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie AZP/PN/1/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-01-07 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-01-07 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-01-07 - Załącznik nr 1 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-01-13 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-01-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik