[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2014-12-31Wykonanie usług dostępu do Internetu dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 częściAZP/PN/49/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-12-31 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-02-17 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-12-31 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-01-08 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-01-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik