[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2014-12-30Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów AZP/PN/48/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-12-30 - ogloszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-01-05 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2015-01-09 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pobierz plik
 • 2015-01-13 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 pobierz plik
 • 2015-01-13 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 pobierz plik
 • 2015-02-09 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-12-30 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-01-05 Zmiana terminu otwarcia ofert - Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2015-01-09 Zmiana terminu otwarcia ofert - Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2015-01-13 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ i terminem otwarcia ofert pobierz plik
 • 2015-01-13 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Załączniki nr 1 do SIWZ po odpowiedziach na zapytania pobierz plik
 • 2015-01-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik