[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-12-12Dostawa worków na śmieci, ścierek i ręczników oraz odzieży ochronnej i obuwia dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.AZP/PN/47/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-12-12 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-02-20 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-12-12 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-12-17 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-12-31 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania 2. pobierz plik
 • 2015-01-07 Zawiadomienie pobierz plik
 • 2015-01-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik