[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://uplublin.eb2b.com.pl/
  usługa

  2014-12-10Usługa opracowania, wdrożenia, rozwoju i uaktualniania oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego (OZSI), udzielenie licencji OZSI i na OZSI oraz dostawa pozostałych licencji niezbędnych do korzystania z ZSI, a także usługi szkoleniowe w zakresie korzystania, obsługi ZSI oraz usługi z zakresu pakietu gwarancyjnego.WDz/PN/3/2014/PLBYUA

  Ogłoszenie

 • 2014-12-10 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-12-10 - Opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • 2014-12-10 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-01-07 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na pytania pobierz plik
 • 2015-01-29 Zawiadomienie - Zawiadomienie o wyniku postępowania pobierz plik