[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-12-08Dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 częściAZP/PN/46/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-12-08 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-12-12 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2014-12-15 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pobierz plik
 • 2015-01-22 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-12-08 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-12-12 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert pobierz plik
 • 2014-12-15 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert 2 pobierz plik
 • 2015-01-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik