[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-12-03Dostawa czasopism dla Biblioteki Głównej oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok 2015 z podziałem na 108 części.AZP/PN/45/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-12-03 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-12-03 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2014-12-03 - Załączniki 1-108 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-12-11 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części: 1-108 pobierz plik