[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-12-03Dostawa odczynników chemicznych, testów oraz drobnego osprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 7 części.AZP/PN/44/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-12-03 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-12-03 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2014-12-03 - Załącznik nr 1 do SIWZ pobierz plik
 • 2014-12-03 - Załącznik nr 2 do SIWZ pobierz plik
 • 2014-12-03 - Załącznik nr 3 do SIWZ pobierz plik
 • 2014-12-03 - Załącznik nr 4 do SIWZ pobierz plik
 • 2014-12-03 - Załącznik nr 5 do SIWZ pobierz plik
 • 2014-12-03 - Załącznik nr 6 do SIWZ pobierz plik
 • 2014-12-03 - Załącznik nr 7 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-12-09 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-12-15 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1; 2; 3; 5; 6; 7 pobierz plik
 • 2014-12-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 pobierz plik